رادیوگرافی opg چگونه است ؟

یکی از تجهیزات دندانپزشگی ها رادیوگرافی opg  میباشد . این دستگاه با زاویه 200 درجه به دور سربیمار میچرخد از نواحی داخلی دندان ها و فک ها تصویر تهیه میکند و تصویر از چشم ها تا زیر حنجره را در اختیار پزشک قرار میدهد از طریق رادیوگرافی opg پزشک پوسیدگی دندان ها ، عفونت لثه ها دندان های نهان مانند دندان عقل و … را تشخیص میدهد . رادیوگرافی opg با اختراع خود تحول بسیاری را در طب دندانپزشکی به وجود آورده است . 

رادیوگرافی opg

رادیوگرافی opg  عکس هایی میباشد که از طریق اشعه ایکس از قسمت های مختلف دندان ها و لثه ها همچنین فک و صورت گرفته میشود تا مشکلاتی از قبیل پوسیدگی دندان ها شناسایی شود از  مزایای رادیوگرافی opgمیتوان به پیدا کردن دندان هایی که در لثه پنهان شده اند اشاره کرد از دیگر مزیت رادیوگرافی opg پیدا کردن عفونت و آبسه و کیست ها و تومور ها میباشد . برای انجام این کار بهتر است به مکانی مراجعه کنید که از پیشرفته بودن تجهیزات آن ها اطمینان دارید .